Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning.

Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel ta bort trösklar, installation av lyftanordning, montering av ramper vid entrén.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bidrag ges till enskild person vare sig du äger bostaden eller innehar den med hyres-
eller bostadsrätt. Om den funktionsnedsatta personen regelbundet eller periodvis vårdas i annan bostad än sin egen, kan även vårdarens bostad åtgärdas. Ska hyres- eller bostadsrättslägenhet anpassas krävs alltid fastighetsägarens medgivande.

Vill du ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Är du i behov av bostadsanpassning kan du ansöka via självservice.

Mer information om bostadsanpassningsbidrag hittar du på boverkets webbplats.

Kontakt

 • Tekniska enheten

  Bostadsanpassning

  0380-466 02

  Besöksadress

  Storgatan 48
  578 22 Aneby

  Postadress

  Box 53
  578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2022