Vårda tomter och byggnader

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och hålla byggnader i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att din byggnad och tomt är i vårdat skick, eftersom de annars kan vara störande och samtidigt en fara för omgivningen. Det spelar ingen roll om tomten inte är bebyggd, den måste ändå hållas i ett vårdat skick. Samma sak gäller för byggnader, även om det inte är någon som bor i eller använder dem så ska de hållas i ett vårdat skick.

Skyddsbestämmelser

Om din fastighet är särskilt värdefull ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv, kan det finnas skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelserna. Hör gärna av dig till samhällsbyggnadsavdelningen om du har frågor om din fastighet.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med tillsyn av bland annat tomter, lekplatser och byggnader för att se till att de hålls vårdade. Om du som fastighetsägare inte håller dem i vårdat skick, kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om ett föreläggande. Ett föreläggande kan vara kopplat till exempelvis vite eller att någon annan gör arbetet på din bekostnad.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023