Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd kan beviljas till dig som är rörelsehindrad med gångsvårigheter. Om du har svårt att förflytta dig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd

Du ansöka om parkeringstillstånd hos Samhällsbyggnadsavdelningen. Samhällsbyggnadsnämnden är vidare den beslutande myndigheten. Du får betala en avgift på 150 kronor vilket motsvarar tryckkostnaden för parkeringstillståndet.

Parkeringstillståndet giltighet, användning och parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på P-plats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på skylten. Mer om vad som gäller kring parkeringstillstånd och giltighet, användning och parkeringsavgifter kan du läsa på Transportstyrelsens webbplats.

Kontakt

 • Tekniska enheten

  Fastigheter, gata, park, kost och städ.

  0380-466 01

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  samhallsbyggnad@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2023