Miljöpris

Aneby kommuns miljöpris är kommunens uppskattning till en person, förening eller organisation som utfört en berömvärd insats för miljön i Aneby kommun.

Miljöpriset kan tilldelas förtjänt person, förening eller organisation oavsett var den verkar eller bor. Fördel ska ges den eller de vars verksamhet gynnat kommunen och dess invånare eller som personligen har särskild anknytning till Aneby kommun.

Diplom och prissumman är 5 000 kronor

Aneby kommuns miljöpris utgörs av ett diplom samt en prissumma om 5 000 kronor. Vid behov kan priset delas mellan flera.

Tidigare miljöpristagare

Aneby kommuns miljöpris har delats ut sedan 1987.

Nominera

Känner du någon som har ett starkt engagemang för miljön eller som utfört goda miljöinsatser i stort eller smått? Enskilda personer eller organisationer kan nominera och nomineringen ska åtföljas av en motivering. Samhällsbyggnadsnämnden kan också nominera kandidater. Du skickar din nominering till samhallsbyggnad@aneby.se, senast den 1 november 2023.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023