Rökfria miljöer

Rökfria uteserveringar och lekplatser

Så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. De rökfria miljöerna möjliggör att de som inte vill eller som av särskilda hälsoskäl inte bör utsättas för rök kan vara på en viss plats. På så sätt bidrar de rökfria miljöerna till att öka tillgängligheten till det offentliga rummet.

När rökning blir mindre synligt stödjer de rökfria miljöerna också de som vill sluta röka, samtidigt som de skyddar barn och unga från att börja använda tobak.

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Du är exempelvis ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Rökfria miljöer utomhus

De rökfria utomhusmiljöerna i lagen om tobak och liknande produkter är:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel och taxi, till exempel stationsområden och busshållplatser,
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård,
  • skolgårdar.

Rökförbudet gäller fler produkter

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden till exempel cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa. Detta bidrar till att all rökning blir mindre synlig. Rök från e-cigaretter kan också vara irriterande och skadlig för luftvägar och lungor och innehålla det hälsoskadliga ämnet nikotin.

Mer information

Ytterligare information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida:


Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024