Vindkraft

Regeringen har pekat ut vindkraft som en viktig energikälla för att reducera utsläppen av växthusgaser och för att klara en övergång till förnybar energiproduktion.

Flera myndigheter delar på ansvaret för att främja planeringen av vindkraft. Den kommunala översiktsplanen har en viktig roll i handläggningen. Den bygger på denna utredning , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. av vilka områden som är störningskänsliga i Aneby kommun.

Vindkraft i Aneby kommun

Flera vindkraftverk drivs, byggs och planeras i Aneby kommun. En uppdaterad karta finns i Vindbrukskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I kartans övre högra hörn finns knappen Teckenförklaring. Där får du veta vad färgerna betyder.

Tillstånd att bygga och driva vindkraftverk söks hos Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland. Kringboende, Aneby kommun och länsstyrelsen i Jönköping får yttra sig över ansökningar. Små vindkraftverk behöver inte tillstånd. De ska bara anmälas till Aneby kommuns samhällsbyggnadsnämnd, som kan besluta om begränsningar.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023