Vilda djur

När vilda djur stör eller ställer till olägenheter för människors hälsa kan bygg- och miljöenheten anlita en kommunal skytt för att ta bort djuret. Innan man gör det tittar man på om det istället går att vidta andra åtgärder för att ändra förutsättningarna på platsen.

Som fastighetsägare har du ett stort ansvar att förebygga och åtgärda problem med olika skadedjur. Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelse. På kommunal mark är det kommunen som är markägare och ansvarig för att förebygga och åtgärda problem med olika skadedjur.

Aneby kommun har särskilda kommunskyttar som innehar polistillstånd för att kunna bedriva jakt inom detaljplanelagt område. Kommunskyttarnas uppgift är att på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden bekämpa djur som orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa. 

Frågor och kostnad

Vid frågor om åtgärder gällande vilda djur kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens växel 0380-461 00. För åtgärder av kommunskytten debiteras en kostnad fastställd av samhällsbyggnadsnämnden.

Förebyggande åtgärder

Det finns mycket som den enskilde fastighetsägaren kan göra för att hålla djur borta från tomten eller bostadsområdet.

  • Låt inte äpplen och annan fallfrukt ligga kvar på marken.
  • Överdriv inte matning vid fågelbordet då  maten lockar till sig rådjur, grävling,
    kråkfåglar, duvor och även råttor.
  • Håll komposten täckt eller undvik helt att exponera köksavfall på tomten.
  • Kontinuerlig störning får ofta djuren att flytta.
  • Om djur matas vintertid lär de sig var det finns mat och mister sin rädsla
    för människor. Det kan leda till att de återkommer och äter annat som odlas. 

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023