Bostad och hälsa

Hälsoskydd är det förebyggande arbete som utförs för att undvika att människor får besvär av miljöer som kan ha skadlig inverkan på människors hälsa fysiskt som psykiskt.

Sotning

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld.

Buller

Riktvärden för buller inom fastigheten och vad som gäller buller i bostadsrätter och hyresrätter.

Radon

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan.

Vårda sin tomt

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och hålla byggnader i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.

Värmepump

Alla värmepumpar som till exempel jordvärme och bergvärme, kräver anmälan eller tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Att byta uppvärmningssystem kan påverka ventilationen i din bostad och det finns risk för ökad fukt- och radonhalt.

Vilda djur

Vilda djur kan ibland orsaka problem om de kommer in i trädgårdar eller bostäder. Det bästa är att vidta förebyggande åtgärder för att undvika skador och störningar från vilda djur. 

  • Vilda djur                                                                                                                                                       

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023